genealogia.extra
az amatőr családfakutatók oldala

 


nemes Baghy-család


Főoldal
Bemutatkozás
Családfák
  Baghy
   index
   
családfa
   
információk
Linkek
Kapcsolat

A család nemes, azonban egyelőre nem sikerült beazonosítani, honnan származnak, mikor és kitől kaptak nemességet, s hogy valamely, a nemesi családokat feltüntető forrásokban szereplő nemesi családdal azonosak-e?
A kiinduló házaspár evangélikus vallású.
A későbbiekben számos vegyesházasság köttetett, leginkább római katolikus vallásúakkal, de a fában előfordul néhány református és egy görög katolikus vallású személy is.

- Baghy Pál (1803-1868) Kondoroson (akkor Kondoros-puszta) csárdát üzemeltetett. Részt vett az 1848/49-es szabadságharcban is.
--
fia, Baghy Pál (1830-1899) mészáros, terménykereskedő; Baghy Ferenc (1831-...) kereskedő; Baghy István (1834-...) gátfelügyelő.
- Baghy
Pál (1859-...) városi írnok.
- Baghy
István (1869-...) géplakatos.
- Baghy
Károly (1903-...) adóhivatali tiszt.
- Székács
Lajos (1849-...) járásbírósági végrehajtó.
- Lipthay
József (1853-...) kataszteri biztos.
- Tölczel
Lajos (...-...) gazdatiszt.
- Horváth
Béla (1850-...) tótkomlósi tanító evangélikus vallású. Neje, Bárány Emma római katolikusként született (akárcsak anyja, Baghy Terézia), de házasságkötése előtt áttért az evangélikus hitre.
- Bárány
Béla (1864-...) vaskereskedő Szarvason.
--
fia, Bárány Béla (1894-...) szintén vaskereskedő; Bárány Szilárd (1905-...) gyógyszerész; Bárány Miklós (1907-...) banktisztviselő - az ő felesége, Örvös Edit (1917-...) m. kir. postadíjnok.
- Simon
Béla (1893-...) orvos
--
fia, Simon Károly (1930-...) főgépész; vejei közül Oltvai Ferenc (1910-1999) vármegyei főlevéltáros, később levéltáros, levéltárigazgató; Olexik László (1911-...) gyógyszerész. Menye, Szín Erzsébet (1938-...) óvónő.
- Szlovák
Sámuel (vagy Soma) (1830-1884) egyházi iskolai tanító, nemzetőr. Felesége halála után sógornőjét vette feleségül.
--
fia, Szlovák Jenő (1855-...) mérnök; lánya, Szlovák Berta (1858-1878) takarékpénztári könyvelő Szarvason.
-
Katona Gábor (1878-...) orvos.
- Horváth
Dezső (1884-...) m. kir. tanfelügyelő. Felesége, Szlovák Matild egyben a másodfokú unokatestvére is.
 

Utolsó frissítés: 2013. 10. 30.

© Skoumal Krisztián 2004-2020