Skoumi's Homepage

Magyar változat Deutsche Version English version


Home    
Rodopis     Kontakt


Milí návštěvníci!

Z plánované nabídky zatím funguje pouze odkaz
 RODOKMEN.

24.04.2016 — Maďarský rejstřík byl rozšířen o 2 971 záznamů. Celkem je nyní k dispozici 26 190 maďarských záznamů.
26.02.2016 — Maďarský rejstřík byl rozšířen o 5 490 záznamů. Celkem je nyní k dispozici 23 219 maďarských záznamů.
24.05.2015 — Po 52 letech moje matka znovu našla jednoho ze svých bratranců. Díky tomu můžu přidat 3 nové předky a několik nových údajů do stromu předků. V srpnu se osobně setkají.
29.03.2015 — Maďarský rejstřík byl rozšířen o 5 669 záznamů. Celkem je nyní k dispozici 17 729 maďarských záznamů.
14.01.2015 — Rodokmen rodiny Erney byl doplněn o 3 nové osoby a s pomocí paní Hanny Eleöd a paní Erzsébet Székely jsem opravil mnoho údajů.
29.12.2014 — Přidal jsem 23 nových osob do 8 rodin a opravil jsem velké množství údajů (díky informacím od příbuzných).
14.11.2014 — Maďarský rejstřík byl rozšířen o 2 151 nových záznamů. Celkem je k dispozici 12 060 maďarských záznamů.
28.09.2014 — Maďarský rejstřík byl rozšířen o 1 618 nových záznamů. Celkem je k dispozici 9 909 maďarských záznamů.
22.01.2014 — Rodokmen rodiny Erney byl doplněn o 10 osob ve 4 rodinách díky mému vyhledávání a s pomocí paní Marie Minich.
04.01.2014 — Do rodokmenu Skoumalů jsem přidal údaje získané v roce 2013. Rodokmen byl rozšířen o 133 nových osob a 32 nových rodin.
25.10.2013 — Spustil jsem možnost Poskytování dat. Nahrál jsem 43 160 českých (moravských) indexovaných záznamů. (English)
04.10.2013 — Rozšířil jsem rodokmen Hausnerů o 35 osob v 8 rodinách a opravil jsem mnoho údajů.
01.01.2013 — Všechny rodokmeny byly doplněny nejnovějšími údaji z roku 2012. Minulý rok jsem na to neměl dostatek času.
15.02.2012 — Paní Marianne Erney-Grigat opravila některé údaje v rodokmenu rodiny Erney.
01.01.2012 — Rodokmen rodiny Szántó byl rozšířen o 68 osob v 17 rodinách, rodokmen rodiny Boda o 6 osob a rodokmen rodiny Erney o 6 osob ve 2 rodinách.
07.11.2011 — Rozšířil jsem strom předků o 10 nových osob.
květen–září 2011 — Všechny rodokmeny byly doplněny novými údaji.
13.03.2011 — Rodokmen rodiny
 Erney byl rozšířen o 23 osob ve 4 rodinách.
01.01.2011 — Aktualizoval jsem a rozšířil soubor odkazů a zveřejnil jsem první fotografie a dokumenty.
12.12.2010 — Rodokmen Hausnerů byl doplněn o 10 nových osob v 6 rodinách, rodokmen Skoumalů o 35 osob v 7 rodinách.
01.11.2010 — Díky mému bádání v Rakousku byl rodokmen Hausnerů rozšířen o 65 nových osob ve 12 rodinách. V uplynulých měsících jsem opravil několik údajů ve většině rodokmenů.
06.05.2010 — Rodokmen rodiny Pintér byl doplněn o 17 nových osob ve 3 rodinách.
01.01.2010 — Rozšířil jsem rodokmen Skoumalů o 15 potenciálních příbuzných.
29.11.2009 — Rodokmen Hausnerů byl doplněn o 36 nových osob ve 13 rodinách jednak díky mému bádání a jednak díky paní Erzsébet Ferdinandy.
18.07.2009 — Rodokmen Skoumalů byl rozšířen o 34 nových osob a 4 rodiny díky mému vyhledávání a panu Attilovi Nyilas. Aktualizoval jsem a rozšířil soubor odkazů.
03.07.2009 — V uplynulých měsících jsem nemohl aktualizovat domovskou stránku kvůli technickým problémům. Brzy doplním nejnovější informace.
20.12.2008 — Pan Ákos Budai rozšířil rodokmen Hausnerů o 44 nových osob v 15 rodinách.
22.10.2008 — Opravil jsem velké množství údajů v rodokmenu Hausnerů – velmi mi pomohla paní Klára Mohai.
06.09.2008 — Rodokmen rodiny Pintér byl rozšířen o 8 nových osob ve 2 rodinách.
20.08.2008 — Americká větev rodokmenu Skoumalů byla doplněna o 8 nových osob ve 4 rodinách panem Robertem Skoumalem.
01.05.2008 — Doplnil jsem rodokmen Skoumalů o 48 nových osob ve 23 rodinách, svůj strom předků jsem rozšířil o 37 nových osob díky návštěvě Olomouckého archivu v říjnu 2007.
27.10.2007 — Rodokmen Skoumalů byl rozšířen o 67+1 novou osobu v 18 rodinách s pomocí mých českých příbuzných.
28.02.2007 — Bohužel se ukázalo, že předpoklad rakouské větve rodokmenu Hausnerů byl nesprávný.
13.02.2007 — Rodokmen Hausnerů byl doplněn o 7 nových osob ve 3 rodinách s pomocí paní Erzsébet Terjék a paní Sarolty Szödényi.
21.12.2006 — Předpokládaná rakouská větev rodokmenu Hausnerů byla doplněna údaji z městského odboru 43 (městské hřbitovy) magistrátu ve Vídni. (Na začátku prosince jsem našel hrob aristokrata Josefa Hausnera a jeho rodiny na hřbitově ve Vídni, Pötzleinsdorfu.)
28.11.2006 — Pan Hans-Georg Erney přidal 4 osoby ve 2 rodinách do rodokmenu rodiny Erney.
30.10.2006 — Přidal jsem
 nové údaje do rodokmenu Skoumalů.
26.10.2006 — Pan Hans-Georg Erney
opravil některé údaje v rodokmenu rodiny Erney.
18.03.2006 — Pan Glenn P. Jirka přidal do rodokmenu
 Skoumalů 2 osoby.
únor 2006   — Rozšířil jsem rodokmeny o údaje z úmrtních oznámení a hřbitovních záznamů.
14.01.2006 — Rodokmen rodiny Szántó byl doplněn o 12 nových osob a velké množství údajů od paní Julianny Takács a pana Zoltána Szántó.
08.01.2006 — Rodokmen Hausnerů byl rozšířen o 17 osob a rodokmen rodiny Erney o 4 nové osoby díky panu Csaba Héjj a paní Sylvii Cape.
29.12.2005 — Rodokmen Hausnerů se rozrostl o jedno dítě a některá data byla opravena panem Tamásem Lenky.
24.12.2005 — Rodokmen Hausnerů byl rozšířen o 4 nové osoby ve 2 rodinách (s pomocí paní Sarolty Szödényi) a rodokmen Skoumalů o 6 jmen ve 3 rodinách (s pomocí paní Barbary Boeh).
13.12.2005 — Rodokmen Hausnerů byl doplněn o 6 nových osob a byly v něm opraveny některé údaje.
27.11.2005 — Opravil jsem některé údaje v rodokmenu Hausnerů.
28.09.2005 — Rodokmen Hausnerů byl rozšířen o 28 nových osob v 6 rodinách a byly přidány nové údaje od slečny Zsuzsy Koger.
20.03.2005 — Prohledal jsem církevní matriční knihy z kostela Panny Marie v Krakově (v Polsku) a opravil jsem některé údaje v rodokmenu Hausnerů.
31.01.2005 — Díky stromu předků od pana George Draskóy se zřejmě vyřešil problém prvního manželství pana Károly Hausnera. Rodokmen Hausnerů byl tedy upraven.
16.01.2005 — Paní Stephanie Blount přidala do rodokmenu Skoumalů 8 osob ve 2 rodinách.
06.01.2005 — Dnes jsem se dozvěděl, že pan György Muhoray, který mi předal velké množství informací, zemřel 4. ledna 2005.
                 — Rodokmen 
Hausnerů byl doplněn o nové údaje a opraven s pomocí pánů Tamáse Doszpod a Csaba Héjj.
31.12.2004 — Poslední den v roce se rodokmen Skoumalů také trochu rozšířil – díky paní Stephanii Blount.
26.12.2004 — Doplnil jsem další informace o rodině Skoumalů z let 1594–1807.
11.12.2004 — Paní Stephanie Blount přidala do rodokmenu Skoumalů  nové údaje (9 nových osob ve 2 rodinách).
23.11.2004 — Paní Stephanie Blount přidala do rodokmenu Skoumalů 9 nových osob ve 3 rodinách.
22.11.2004 — Paní Stephanie Blount přidala do rodokmenu Skoumalů 14 nových osob.
30.10.2004 — Paní Stephanie Blount přidala do rodokmenu Skoumalů 49 nových osob v 19 rodinách.
01.10.2004 — Paní Stephanie Blount a paní Barbara Euker rozšířily rodokmen Skoumalů o 7 nových osob v 7 rodinách.
04.09.2004 — Rodokmen rodiny Erney byl doplněn o nové údaje a nové příbuzné s pomocí paní Vereny Riley.
30.08.2004 — Vyhledal jsem si, na který den připadala popeleční středa v roce 1614, a tak jsem zjistil přesné datum úmrtí jednoho svého předka.
24.08.2004 — Pan Jaroslav Skoumal sr. rozšířil rodokmen Skoumalů o 27 nových předků v 6 rodinách – nyní tedy rodokmen sahá až do 16. století.
16.08.2004 — Rodokmen rodiny Erney byl rozšířen o velké množství nových dat a nových příbuzných díky panu Andrási Székely.
27.05.2004 — Strom předků je nyní k dispozici také jako obrázek.
10.05.2004 — Přidal jsem do rodokmenu Hausnerů několik fotek.
18.03.2004 — Některé údaje v rodokmenu Hausnerů byly opraveny a byly přidány 4 osoby – díky slečně Andree Simig a mému vyhledávání.
04.03.2004 — Přidal jsem do rodokmenu Hausnerů 5 osob.
01.03.2004 — Rodokmen Hausnerů byl rozšířen o 5 osob panem Tamásem Zárai.
27.02.2004 — Americká část rodokmenu Skoumalů byla rozšířena o 15 osob ve 4 rodinách díky paní Jennifer Goldsby a byly přidány nové údaje od slečny Christiny Lee Malik.
13.02.2004 — Rodokmen Hausnerů byl doplněn o 7 osob v 5 rodinách s pomocí paní Sylvie Cape.
12.02.2004 — Rodokmen Hausnerů byl rozšířen o 5 osob a 2 rodiny díky panu László a slečně Katalin Zárai.
06.02.2004 — V rodokmenu Hausnerů byla upřesněna některá data s pomocí pana Jánose Gudenus.
19.01.2004 — Vytvořil jsem novou domovskou stránku!!!
07.01.2004 — V rodokmenu Hausnerů byla upřesněna některá data díky slečně Ágnes Szirányi.
25.12.2003 — Na domovskou stránku jsem přidal rodokmen rodiny Szántós.
06.12.2003 — Větev rodiny Simig v rodokmenu Hausnerů byla rozšířena o mnoho nových dat (časové údaje), 25 osob a 10 rodin s pomocí pana Gyula Simig.
05.12.2003 — Rodokmen rodiny Boda byl rozšířen o 23 osob a 8 rodin.
30.11.2003 — Rodokmen rodiny Boda byl rozšířen.
11.11.2003 — Rodokmen Hausnerů byl doplněn novými údaji od slečny Ágnes Szirányi (70 nových osob ve 20 rodinách, velké množství nových dat).
27.10.2003 — Rodokmen Hausnerů byl rozšířen (27 nových osob, mnoho nových údajů od pana Csaba Héjj).
22.10.2003 — Rodokmen Hausnerů byl rozšířen o nové údaje díky panu Csaba Héjj.
10.10.2003 — Rodokmen Hausnerů by se mohl značně změnit, pokud budou údaje od pana George F. Draskóy oficiálně potvrzeny. Do té doby jsem vytvořil předpokládaný rodokmen Hausnerů, který budu dále nazývat rodokmen Hausnerů.
28.09.2003 — Přidal jsem rodokmeny (bohužel s malým množstvím údajů) rodin Boda a Pintér ze strany mé matky.
19.09.2003 — Do maďarské části rodokmenu Skoumalů byly doplněny nové údaje.
11.–14.08.2003  — Navštívil jsem své české příbuzné. (Fotky)
28.07.2003 — Do rodokmenu Skoumalů byly přidány nové české údaje.
08.07.2003 — Americká část rodokmenu Skoumalů byla rozšířena o přibližně 70 nových osob — s pomocí paní Barbary Euker.
03.07.2003 — Rodokmen Hausnerů byl doplněn o nové domnělé příbuzné — viz konec rodokmenu. Byla rozšířena americká část (USA) rodokmenu Skoumalů přibližně o 10 nových osob.
                 — Moje babička Éva Skoumal, rozená Hausner, zemřela. Při vytváření našeho rodokmenu mi velmi pomáhala.
20.03.2003 — S pomocí pana Jaroslava Skoumala seniora byla rozšířena česká část rodokmenu Skoumalů.
01.01.2003 — Rozhodl jsem se zveřejňovat informace o provedených změnách zde na úvodní stránce — pokud na to nebudu zapomínat... 

 

© Krisztián Skoumal 2004-2021